Saturday , July 13 2024

Chương trình Đại Hội Thánh Mẫu Giáo Phận Orange kỳ 3

Chủ đề: “Đức Bà là Hòm Bia Thiên Chúa”
Thời gian: 12 và 13 Tháng Bảy, 2024
Địa điểm: Nhà thờ Chính Tòa Chúa Kitô, 13280 Chapman Avenue, Garden Grove, CA 92840

Rước kiệu Đức Mẹ vào Linh Đài Đức Mẹ La Vang tại Đại Hội Thánh Mẫu Giáo Phận Orange năm 2022. (Hình minh họa: Đỗ Dzũng/Người Việt)

THỨ SÁU, 12 THÁNG BẢY
-Trống khai mạc
Thời gian: 6 PM – 6:10 PM
Địa điểm: Linh Đài Đức Mẹ La Vang
-Tuyên bố khai mạc đại hội, Thiếu Nhi Thánh Thể Ca Vũ
Thời gian: 6:10 PM – 6:30 PM
Địa điểm: Linh Đài Đức Mẹ La Vang

-Thánh Ca
Thời gian: 6:30 PM – 6:50 PM
Địa điểm: Linh Đài Đức Mẹ La Vang

-Thánh Lễ khai mạc
Chủ tế và giảng: Giám Mục Larry Silva (giám mục Giáo Phận Honolulu, Hawaii)
Thời gian: 7 PM – 8:30 PM
Địa điểm: Linh Đài Đức Mẹ La Vang

-Chương trình giới trẻ (từ 18 đến 39 tuổi)
Thời gian: 5:30 PM – 11 PM
Địa điểm: Freed Theater

-Nghi Thức Hòa Giải cho giới trẻ
Thời gian: 8:30 PM – 9:30 PM
Địa điểm: Freed Theater

-Chương trình thanh thiếu niên (tuổi trung học hoặc trẻ hơn)
Thời gian: 7 PM – 10 PM
Địa điểm: Christ Cathedral

-Ăn tối và văn nghệ
Thời gian: 9 PM – kết thúc
Địa điểm: Linh Đài Đức Mẹ La Vang

THỨ BẢY, 13 THÁNG BẢY
-Thánh Lễ và Nghi Thức Chữa Lành
Chủ tế: Giám Mục Nguyễn Thái Thành (giám mục phụ tá Giáo Phận Orange)
Giảng: Linh Mục Thái Nguyễn
Thời gian: 8 AM – 9:30 AM
Địa điểm: Linh Đài Đức Mẹ La Vang

-Chương trình giới trẻ (từ 18 đến 39 tuổi)
Thời gian: 9 AM – 3 PM
Địa điểm: Freed Theater

-Thánh Lễ
Chủ tế: Giám Mục Timothy Freyer (giám mục phụ tá Giáo Phận Orange)
Thời gian: 11 AM
Địa điểm: Christ Cathedral

-Chương trình thanh thiếu niên (tuổi trung học hoặc trẻ hơn)
Thời gian: 9 AM – 4 PM
Địa điểm: Christ Cathedral

-Nghi Thức Hòa Giải
Thời gian: 10 AM – 3 PM
Địa điểm: Arboretum Courtyard

-Chầu Thánh Thể
Thời gian: 10 AM – 3 PM
Địa điểm: St. Calistus Chapel

-Hội Thảo A: 3 đề tài
Thời gian: 10 AM – 11:30 AM
“Những Báu Vật của Hòm Bia của Mẹ Maria” – Phần 1 (Tiếng Việt, Linh Mục Phạm Tĩnh)
Địa điểm: Arboretum
“Mẹ Maria và Phụng Vụ Lời Chúa” (Tiếng Việt, Linh Mục Nguyễn Bá Quốc Linh)
Địa điểm: Large Gallery
“Unleash Your Inner Power for Purposeful Living” (Tiếng Anh, Mr. & Mrs. Keith & Tracy Hoàng)
Địa điểm: Cultural Center, Tầng 2

-Ăn trưa
11:30 AM – 1:30 PM
-Hội Thảo B: 2 đề tài và chiếu phim tài liệu
Thời gian: 1:30 PM – 3 PM
“Những Báu Vật của Hòm Bia của Mẹ Maria” – Phần 2 (Tiếng Việt, Linh Mục Phạm Tĩnh)
Địa điểm: Arboretum
“Mẹ Maria và Phụng Vụ Thánh Thể” (Tiếng Việt, Linh Mục Nguyễn Bá Quốc Linh)
Địa điểm: Large Gallery
Chiếu phim tài liệu về Đức Mẹ La Vang do Giáo Phận Orange thực hiện (Tiếng Anh)
Địa điểm: Cultural Center, Tầng 2

-Chuẩn bị rước kiệu
Thời gian: 3 PM – 4 PM
Địa điểm: Linh Đài Đức Mẹ La Vang

-Rước kiệu Đức Mẹ
Thời gian: 4 PM – 5 PM
Địa điểm: Linh Đài Đức Mẹ La Vang

-Múa phụng vụ và Thánh Ca dẫn nhập
Thời gian: 6 PM – 6:50 PM
Địa điểm: Linh Đài Đức Mẹ La Vang

-Thánh Lễ bế mạc
Chủ tế: Giám Mục Kevin Vann (giám mục Giáo Phận Orange)
Giảng: Giám Mục Michael Cường Phạm (giám mục phụ tá Giáo Phận San Diego)
Thời gian: 7 PM – 9 PM
Địa điểm: Linh Đài Đức Mẹ La Vang

-Xổ số, ăn tối, và văn nghệ
Thời gian: 9 PM – kết thúc
Địa điểm: Linh Đài Đức Mẹ La Vang

About admin

Check Also

Con trai 3 tuổi chết, đứa sinh đôi nguy kịch, người mẹ ở Los Angeles bị bắt

LOS ANGELES, California (NV) – Một phụ nữ Los Angeles bị bắt với cáo buộc …